Regulamin Ursynowskiej Ligi Czwórek

Regulamin składa się z dwóch części: Regulamin edycji i poniżej Regulamin ULC

REGULAMIN 45 edycji ULC JESIEŃ 2019

Termin rozpoczęcia edycji:  30 września 2019 
Finały w połowie grudnia. Gramy w czwartki.

W edycji wystartuje 8 zespołów w jednej grupie.
Do rozegrania 9 turniejów eliminacyjnych plus FINAŁ.

Na salę przychodzi 6 wyznaczonych zespołów według terminarza i po rozgrzewce grają każdy z każdym seta do 25 punktów bez przewag.


Zgłoszenia do rozgrywek wysyłamy na adres e-mail darek@volley.pl 
Informacje regulaminowe i o zapisach: tel: 604 983 242

Opłata startowa 1000 złotych od zespołu do dnia 30 września 2019.
 
Opłatę za uczestnictwo należy uiścić przelewem na konto współorganizatora ULC: 
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej ACTIVIUM
numer konta: ING BANK Śląski 51 1050 1025 1000 0090 7243 8659
z dopiskiem: Udział w ULC i nazwa zespołu
.
Wpłata na konto jest gwarancją startu zespołu w danej edycji. Brak wpłaty oznacza rezygnację z udziału. Ponowne zapisanie się do rozgrywek w przypadku wolnych miejsc jest możliwe wyłącznie od dołu tabeli tak jak w przypadku nowych zespołów.


Bardzo prosimy o przestrzeganie terminu wniesienia opłaty startowej.

 

Sprawy organizacyjne:
Godzina rozpoczęcia turnieju oznacza termin wejścia na salę. Mecze rozpoczynają się po około 20-25 minutach rozgrzewki.
Na zakończenie każdego turnieju eliminacyjnego dwa zwycięskie zespoły ze względów organizacyjnych (czas opuszczenia hali) pomagają przy zdejmowaniu siatek i słupków.
Zespół powinien grać w meczach ULC w jednakowych strojach (minimum jednakowe koszulki).  Numeracja na koszulkach nie jest wymagana.
Napoje (wodę lub inne) zespoły przynoszą we własnym zakresie.
Na terenie szkoły obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu i zakaz palenia papierosów. Zwracamy się także do wszystkich uczestniczących w ULC zespołów, żeby na terenie sali oraz szatni zachować czystość i porządek, a opuszczając obiekt zabrać ze sobą wszystkie puste butelki po wodzie lub inne odpadki.

 

Regulamin Ursynowskiej Ligi Czwórek

(poniższy regulamin obowiązywał w trakcie edycji z podziałem na grupy. W edycji Jesień 2019 gramy inaczej, ale jeśli do kolejnej edycji zgłosi się wiecej ekip być może układ grupowy powróci.)

 

1. Lista startowa ULC.
W każdej edycji może maksymalnie ustalona liczba zespołów. W przypadku rezygnacji zespołu z udziału w trakcie rozgrywek zwolnione miejsce może zająć pierwszy zespół z listy rezerwowej.
Liga ULC składa się z kilku rund turniejów eliminacyjnych oraz rundy finałowej.
Podstawą rozstawienia kolejności zespołów w tabeli do pierwszej kolejki turniejów eliminacyjnych w rozpoczynającej się edycji ULC są wyniki finałowe ostatnio zakończonej edycji. W przypadku braku potwierdzenia udziału (liczy się termin wniesienia opłaty startowej) zespół (pomimo udziału w minionej edycji) zostaje skreślony z listy startowej. Na kolejne wolne miejsca w tabeli zapisywane są nowe zespoły według kolejności zgłoszeń. Udział nowych zespołów musi być potwierdzony wniesieniem opłaty startowej w wyznaczonym dla nowych zespołów terminie.

2. Płatność
Wszystkie opłaty związane ze startem w ULC należy kierować na konto:
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej ACTIVIUM
Numer konta 51 1050 1025 1000 0090 7243 8659

 

3. Zespoły
Startują zespoły czteroosobowe. W zespole mogą grać wyłącznie osoby pełnoletnie (ukończone 18 lat) kobiety i mężczyźni. Zespół może podczas turnieju mieć maksimum dwóch zawodników rezerwowych. W przypadku problemów personalnych drużyna może wystąpić w składzie 3-osobowym. W przypadku konieczności gry w składzie dwuosobowym drużyna może zagrać z przeciwnym zespołem jedynie sparingowo np. z wykorzystaniem rezerwowych nawet z innego zespołu, ale i tak jest w danym meczu ukarana walkowerem.
 
Zawodnik rozpoczynający grę w danej edycji w jednej drużynie, nie może w tej samej edycji rozgrywek grać w innej drużynie. W turnieju finałowym w barwach danego zespołu mogą wystąpić tylko ci zawodnicy, którzy wzięli udział w minimum dwóch turniejach eliminacyjnych w barwach tego zespołu!

 

4. Mecze
Wysokość siatki 243 cm. Mecze odbywają się na trzech boiskach jednocześnie. Boiska mają wymiar szerokość 9m (na siatce) i długość 7 metrów. Każdy turniej eliminacyjny gramy systemem każdy z każdym w swojej grupie. Po zakończonym turnieju organizator podaje wyniki końcowe, które następnie są podstawą rozstawienia zespołów w kolejnej kolejce turniejów eliminacyjnych. Po każdym turnieju eliminacyjnym dwa najlepsze zespoły awansują do wyższej grupy (z wyjątkiem grupy A), a zespoły z miejsc 5 i 6 spadają do grupy niższej (z wyjątkiem ostatniej grupy).
Obowiązują przepisy PZPS , "dotknięcie siatki" w każdym przypadku jest błędem! „Sędziują” sobie zawodnicy biorący udział w meczu. Przypominamy o zasadach „fair play”. W przypadku niemożności porozumienia dobrym zwyczajem jest powtórzenie akcji.

 

5. Ustawienia na boisku
Obowiązują ustawienia i rotacja zawodników na zagrywce według kolejności ustalonej na początku seta.
Ze względu na inną niż w przepisach PZPS ilość zawodników oraz wielkość boiska w ULC obowiązują następujące reguły zawarte w dwóch schematach A i B.
Odbiór zagrywki: Schemat A
 schemat_a_335
Przy odbiorze zagrywki wystawiacz W może zawsze stać pod siatką, a trzech przyjmujących P w polu. Każdy z czterech zawodników może atakować!!!
Przy własnej zagrywce: Schemat B
 schemat_b_337
Przy własnej zagrywce zawodnik zagrywający 1 i zawodnik 4 są w pierwszej akcji zawodnikami obrony i nie mogą blokować! Blokują wyłącznie zawodnicy 2 i 3. Taka zasada obowiązuje TYLKO w pierwszej akcji blokowania przeciwnika po własnej zagrywce. W kolejnej akcji, przy każdej wymianie zespół gra jak w schemacie A – czyli wszyscy mogą grać na siatce, blokować i atakować.

 

6. Punktacja, tabela
 W turniejach eliminacyjnych o miejscu w turnieju decyduje kolejno:
- większa liczba zwycięstw
- lepsza różnica małych punktów po wszystkich spotkaniach 
- wynik bezpośredniego pojedynku
- przy braku rozstrzygnięcia (więcej zespołów z tym samym bilansem zwycięstw i małych punktów) wyższe miejsce zajmuje drużyna wyżej rozstawiona do danej kolejki
Każdy turniej eliminacyjny kończy się ustaleniem kolejności oraz przyznaniem punktów dla każdego zespołu.
Punkty za turniej eliminacyjny są przyznawane według poniższej tabelki:

  1m 2m 3m 4m 5m 6m
Grupa A 51 49 48 47 46 44
Grupa B 45 43 42 41 40 38

Po każdej rundzie turniejów eliminacyjnych punkty dla każdego zespołu są sumowane. Suma punktów decyduje o kolejności w tabeli ULC. W przypadku tej samej liczby punktów o wyższym miejscu w tabeli zawsze decyduje wyższe miejsce na liście startowej do edycji! Przy nazwie każdego zespołu w nawiasie znajduje się liczba informująca z jakiej pozycji zespół wystartował do aktualnie trwającej edycji.
Po zakończeniu zaplanowanej liczby turniejów eliminacyjnych zespoły zostaną rozdzielone do turniejów finałowych według sumy zdobytych punktów w eliminacjach w następujący sposób: miejsca 1-6 finał A, miejsca 7-12 finał B.
W turniejach finałowych o miejscu decyduje:
- większa liczba zwycięstw
- wyższe miejsce w tabeli edycji przed turniejem finałowym

 

7. Walkowery
Drużyna, która nie weźmie udziału w turnieju bez wcześniejszego usprawiedliwienia otrzymuje połowę punktów za ostatnie miejsce w danej grupie!
W przypadku konieczności gry w składzie dwuosobowym ( w turnieju eliminacyjnym np. ze względu na spóźnienie zawodników) drużyna może zagrać z przeciwnym zespołem jedynie sparingowo np. z wykorzystaniem rezerwowych nawet z innego zespołu, ale i tak jest w danym meczu ukarana walkowerem.
Uwaga! W przypadku opuszczenia dwóch turniejów eliminacyjnych zespół jest skreślany automatycznie z tabeli danej edycji ULC. W takim przypadku wszystkie drużyny poniżej usuniętego zespołu awansują w tabeli o jedno miejsce wyżej, a w wolne miejsce dopisywany jest na ostatnim miejscu w tabeli zespół nowy, który po wniesieniu proporcjonalnej opłaty startowej otrzymuje na start ilość punktów o jeden mniejszą niż aktualnie posiada ostatnia drużyna w danej edycji.
 
8. Nagrody
Na zakończenie każdego turnieju finałowego trzy najlepsze zespoły otrzymują medale (6 sztuk) oraz w zależności od hojności sponsorów drobne nagrody rzeczowe. Wszystkie zespoły otrzymują także pamiątkowe koszulki T-shirt z logiem ULC (po sześć koszulek na zespół).
 
9. Ubezpieczenia, zgoda lekarza.
Uczestnicy rozgrywek ULC zawierają ubezpieczenia zdrowotne we własnym zakresie. Zapisanie się i przybycie na rozgrywki ULC w składzie danego zespołu oznacza, że uczestnik posiada zgodę lekarza na udział w tego typu formach kultury fizycznej.
Zawodniczki i zawodnicy uczestniczący w rozgrywkach ULC w chwili wniesienia opłaty startowej potwierdzają znajomość regulaminu ULC i zobowiązują się do jego przestrzegania.

 

10. Sprawy organizacyjne
Godzina rozpoczęcia turnieju oznacza termin wejścia na salę. Mecze rozpoczynają się po około 20-25 minutach rozgrzewki. Organizator zapewnia dla każdego zespołu 2-3 piłki do rozgrzewki.
Na zakończenie każdego turnieju eliminacyjnego dwa zwycięskie zespoły ze względów organizacyjnych (czas opuszczenia hali) pomagają przy zdejmowaniu siatek i słupków.
Zespół powinien grać w meczach ULC w jednakowych strojach (minimum jednakowe koszulki).  Numeracja na koszulkach nie jest wymagana.
Napoje (wodę lub inne) zespoły przynoszą we własnym zakresie.
Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w przebieralniach. Przebieralnie są zamykane na klucz, ale cenne rzeczy należy zabierać ze sobą na halę sportową.
Na terenie szkoły obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu i zakaz palenia papierosów. Zwracamy się także do wszystkich uczestniczących w ULC zespołów, żeby na terenie sali oraz szatni zachować czystość i porządek, a opuszczając obiekt zabrać ze sobą wszystkie puste butelki po wodzie lub inne odpadki.

 

11. Ustalenia końcowe
W przypadkach nieujętych powyższym regulaminem decydujący głos ma osoba prowadząca turniej i organizator ULC.
Organizator zastrzega sobie prawo do wnoszenia zmian w regulaminie.
 

Aktualizacja regulaminu: 07.01.2019